Консултации

Цялата дейност на фирмата е свързана с непрекъснати комуникации с нашите клиентите. Обикновено след обсъждане на проблема се намира и неговото решение. И тук натрупаният опит е много полезен.

Можем да ви окажем съдействие за:

  • Консултации, в областта на ХВП и приложимото законодателство;
  • Консултации, за подходящ капацитет на технологично оборудване;
  • Консултации, свързани с пригодността на избраната материалната база (помещения и сграда) за съответната дейност;
  • Консултации, свързани с първоначалната насока/ ориентиране в областта, в която ще се работи;
  • Консултации, за възможността за разширение на асортимента или капацитета на съответното производство

„И ние се учим всеки ден.“

ГЛОБАЛ КОНСУЛТ РА ЕООД

Използвайте пълния капацитет на обекта си!

Свържете се за консултация

Контакти