Допълнителни услуги

 • Заснемане и Изчертаване на работните, спомагателни, технически и търговски помещения в обекта
 • Изчертаване на подложка от хартиен носител
 • Заснемане и изчертаване на наличното технологично оборудване в обекта
 • Внедряване в разработен проект на избрано оборудване от Възложителя
 • Внедряване в разработен проект на налично оборудване от Възложителя
 • Изготвяне на подробно Задание за проектиране по специалности
 • Изготвяне на схема на движение на материалните технологични потоци
 • Изготвяне на екзекутивни документации
 • Подготвяне и подаване на документи за регистрация, консултация, становище и др. в ОДБХ- Варна
 • Подготвяне и подаване на документи за категоризация в Община Варна
 • Извършване на Вътрешен Одит на вашият обект
 • Изготвяне на Етикети за храни
 • Изчисляване на Енергийни стойности за хранителни продукти
 • Изготвяне на програма за предотвратяване на появата на Акриламид
 • Изготвяне на схеми с цветови указания за пържене/печене (пържени картофи, крутони, лаваш и др.)
 • Изготвяне на програма за ограничаване разпространението на COVID-19

Допълнителни услуги с помощта на наши партньори

 • Връзка или консултация с Производители и/или доставчици на кухненско оборудване или оборудване за месопреработка, млекопреработка и нестандартно оборудване
 • Съдействие за/във връзка с Проектиране, консултации и изграждане на хладилни инсталации
 • Връзка с интериорни проектанти
 • Връзка с доставчици на Ел. енергия
 • Съдействие при Проектиране консултации и изграждане на газови инсталации

Използвайте пълния капацитет на обекта си!

Свържете се за консултация

Контакти