Услуги

Технологично проектиране

Качествен проект може да се направи на база добро Задание за проектиране. В практиката то много често се съставя от двете страни – Възложител и проектант.

Разработване на Системи за самоконтрол и Технологични документации

Ефективната СУБХ включва програми и процедури, основаващи се на добрите хигиенни, производствени и търговски практики и на принципите на НАССР.

Консултации

Цялата дейност на фирмата е свързана непрекъснати комуникации с нашите клиентите. Обикновено след обсъждане на проблема се намира и неговото решение.

error: Content is protected !!