Програма за ограничаване разпространението на COVID-19

  • Програмата за COVID-19 има за цел да се осигури пълното и ефективно прилагане на задължителните изисквания, разписани в действащите Заповеди на Министъра на здравеопазването. Има за цел да се предприемат съответните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, както и да се въведе система за ежедневен контрол на приложението на тези мерки в обекта.
    Програма би следвало да се добави към действащата Система от Добри Хигиенни Практики и да разшири и допълни изискванията към хигиената на уязвимите към разпространение на COVID-19 точки и дейностите, осъществявани в обекта.

 

error: Content is protected !!