Системите за самоконтрол в сферата на производството и търговията с храни са предназначени да гарантират качеството и безопасността на предлаганите продукти. Те описват методите за самоконтрол на извършваните дейности и поведението на персонала и включват: начините за...