Системите за самоконтрол в сферата на производството и търговията с храни са предназначени да гарантират качеството и чистотата на предлаганите продукти.