Складове за търговия с хранителни стоки и др.

 • Обект за съхранение и търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение при контролирана температура, Складова база „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ“ АД, гр. Варна;
 • Обект за съхранение и препакетиране на пресни плодове и зеленчуци по програма „Училищен плод“, „НАТУРАЛНИ ХРАНИ“ ООД, гр. Варна, Складова база на „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ“ АД;
 • Обект за опаковане на плодове, предназначени за програма „Училищен плод“, „ВИ ВИ ЕС ХАЛА“ ЕООД, гр. Варна;
 • Обект за съхранение на млечни продукти, предназначени за програма „Училищно мляко“, „ТРОНИС“ ЕООД, гр. Вълчи дол;
 • Обект за съхранение на пресни плодове и зеленчуци „АГРО ДОБРЕВ“ ЕООД, ЗПЗ, гр. Добрич;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура, Складова база „ЮКОН-БОГДАНОВ“ ООД, гр. Варна, ЗПЗ;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура, Складова база „АНИМА ГРУП“ ЕООД, ЗПЗ, гр. Варна;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура, „ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЗПЗ, гр. Варна;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински произход, които изискват условия за съхранение с контролирана температура, Складова база „ГРИЙН МАРК“ ООД, ЗПЗ – Пивоварен завод, гр. Варна;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура, Складова база „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД, ЗПЗ – Пивоварен завод, гр. Варна;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, за които не се изискват условия за съхранение с контролирана температура, Складова база „МУВИО ЛОДЖИСТИКС“ ЕООД, гр. Варна;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, „ДАНИ 2002“ ЕООД, гр. Варна;
 • Обект за съхранение на храни, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура Склад – хладилни камери за съхранение на хранителни стоки, „ПРОЛЕТ“ ЕООД, гр. Варна;
 • Склад за търговия на дребно с няколко групи храни, „Ж и К – МИЛК“ ООД, с. Тополи, общ. Варна;
 • Склад на стоки под митнически контрол, стоки с общностен статут и местни стоки – храни, неизискващи температурно съхранение „М и М Милицер и Мюнх БГ“ ООД, в гр. Варна, ЗПЗ;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура – яйца и яйчни продукти, Склад за яйца „РАДОСТ“ ЕООД, с. Бенковски, обл. Варна;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура – яйца и яйчни продукти, Склад за яйца „СЛ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Велико Търново;
 • Обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура – яйца и яйчни продукти, Склад за яйца „СЛ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Варна;
error: Content is protected !!