Предприятия (обекти) за производство на риба, рибни продукти и морски дарове

 • Предприятие за преработка на миди, „БЛЯК СИЙ ШЕЛС“ ООД, гр. Каварна;
 • Предприятие за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионати от аквакултура и риболов, „ДЪЛБОКА“ ООД, общ. Каварна;
 • Ферма за аквакултури (скариди) в землище на гр. Суворово, “НЕПТУН В.А.” ЕООД;
 • Цех за охлаждане, замразяване и пакетиране на скариди към Ферма за аквакултури (скариди) в землище на гр. Суворово, “НЕПТУН В.А.” ЕООД;
 • Цех за замразяване на риба към Жилищни сгради -комплекс „Посейдон“, „ПОСЕЙДОН 2017“ ООД, гр. Несебър;
 • Обект за Първа продажба на риба – Рибна борса към рибарско пристанище „КАРАНТИНАТА”, м-ст „Карантината“, ОБЩИНА ВАРНА – проект;
 • Заведение за хранене специализирано за рибни ястия – Ресторант към рибарско пристанище „КАРАНТИНАТА”, м-ст „Карантината“, ОБЩИНА ВАРНА – проект.
 • Обект за производство на рибни продукти и за търговия с рибни продукти – Мини цех за традиционно опушване на риба, “ДВАРАС” ЕООД, с. Болярци;
 • Обект за производство на рибни продукти и за търговия с рибни продукти, общ. Ген. Тошево, с. Кардам, „КАРДАМ ТРЪСТ“ ООД;
 • Обект за производство на лед за хранителни цели и за замразяване и съхранение на риба и морски животни, гр. Варна, „ДИНГ БГ“ ООД;
 • Павилион за риба „FISH & CHIPS“, гр. Варна, бул. Васил Левски.
error: Content is protected !!