Предприятия за месодобив и месопреработка (кланици, транжорни)

 • Месодобивно предприятие (кланица с транжорна) „ДЖЕРОНИМО-КЛАНИЦА“ ЕООД, с. Росеново – преустройства;
 • Месодобивно предприятие (кланица с производство на месо и месни продукти) „СВИНЕВЪДНО СДРУЖЕНИЕ” ООД, с. Иваново – преустройство;
 • Предприятие за месодобив (кланица) „АГРО СИП“ ООД, с. Сенокос – преустройство;
 • Кланичен пункт по Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. “БРАТЯ СТЕФАНОВИ” ООД, гр. Аксаково;
 • Месодобивно предприятие към ферма за зайци (кланица) “ТОП ТРАНС 5” ЕООД, гр. Добрич;
 • Обект за транжиране и производство на разфасовки от червени меса към Кланица „АГРО СИП“ ООД с. Сенокос – преустройство;
 • Обект за производство на месни разфасовки, заготовки от бели и червени меса, колбаси и месни продукти „МЕСОКОМБИНАТ ТОЛБУХИН“ ЕООД, гр. Добрич – преустройство;
 • Предприятие за месни заготовки и месни разфасовки към Търговски комплекс, гр. Добрич, ЕТ „ДЖЕРОНИМО-КОМЕРС – ЖЕНЯ МАНОЛОВА“ – преустройство;
 • Предприятие за производство на месни заготовки и месни разфасовки и магазин, „ДИМЯТ” ЕООД, гр. Добрич – преустройство;
 • Месарница / Магазин, колбасарска работилница с капацитет до 1т. „ОРЕХИТЕ-Г“ ООД, гр. Добрич;
 • Обект за производство на месни разфасовки и заготовки от червени меса, „КИП 3“ ЕООД, гр. Варна, кв. „Аспарухово“;
 • Предприятие за производство на месни заготовки от червени меса „МАКАО“, „МИ-12“ ООД, с. Яребична, обл. Варна – преустройство;
 • Обект за производство на месни разфасовки и заготовки от червени меса „ХЕПИ ЛЕЙДИ“ ЕООД, с. Яребична;
 • Обект за производство на месни продукти от бели меса и с магазин за търговия на дребно “МАЙ ЧИКЪН“ ЕООД гр. Варна;
 • Месопреработвателно предприятие „ЕН ЕМ ПРОДУКШЪН“ ЕООД, гр. Варна;
 • Обект за производство на месни разфасовки и заготовки от червени меса „ДЖЪЗ-БЪЗ МЕСНИ ПРОДУКТИ“ ООД, гр. Варна;
 • Обект за производство на месни продукти с възможност за реализация и на място, гр. Девня, „САВАДАН ФУУДС“ ЕООД – преустройство;
 • Обект за производство на месни продукти „МИИТ-ДРОПЛА“ ООД, с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич;
 • Обект за производство на месни заготовки и месни продукти от птичи меса „НАСТО ПЕТ“ ЕООД, с. Стефаново, общ. Добричка;
 • Обект за търговия на дребно и производство на месни продукти от бели меса за реализация на място, в гр. Варна;
 • Обект за производство на месни разфасовки и заготовки от бели меса, „МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА 2013” ЕООД;
 • Обект за производство на месни разфасовки и заготовки от червени меса и магазин, „НАВОНА – МД“ ЕООД, гр. Варна;
 • Обект за производство на месни заготовки от субпродукти от червени меса, „МИСТЪР КОКО“ ООД, гр. Варна
error: Content is protected !!