Млекопреработвателни предприятия (мандри)

 • Мандра / Mлекопреработвателно предприятие „ФИЛИПОПЛИС РК“ ООД, с. Жегларци, обл. Добрич – преустройства;
 • Мандра / Млекопреработвателно предприятие „САКАРЕЛА“ ООД, гр. Ямбол – преустройства;
 • Мандра / Млекопреработвателно предприятие „КУКЕРИ“ с капацитет 50 т/ден сурово мляко, с. Хрищени, общ. Ст. Загора – проект;
 • Мандра / Млекопреработвателно предприятие с капацитет 10 т/ден сурово мляко „МИЛК АСЕТС“ ЕООД, гр. Павликени – ПРОЕКТ;
 • Мандра / Млекопреработвателно предприятие „МАКСИМ – ДЕНИЦА“ ЕООД, с. Ветрино, обл. Варненска – преустройство;
 • Мандра / Млекопреработвателно предприятие „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД, с. Ген. Киселово, обл. Варненска;
 • Мандра / Млекопреработвателно предприятие „РУСЕВИ МИЛК“ ЕООД, гр. Тервел – ПРОЕКТ;
 • Предприятие за производство и препакетиране на млечни продукти, „МАРКЕНБУТЕР“ ЕООД, гр. Варна;
 • Предприятие за производство на имитиращи продукти, „МАРКЕНБУТЕР“ ЕООД, гр. Варна;
 • Мандра / Млекопреработвателно предприятие „РУСЕВИ МИЛК“ ЕООД, гр. Тервел – ПРОЕКТ;
 •  Обект за производство на имитиращ продукт, съдържащ в състава си мляко, „СЕРДИКА – 91“ ЕООД, гр. Добрич;
 • Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти „СИРЕНЦЕ“, ЗП „РАДОСТИН ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ”, с. Златия, обл. Добричка;
 • Цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти „БИО МИЛК ДОБРИЧ“, гр. Добрич – ПРОЕКТ;
 • Обект за производство на имитиращ продукт, съдържащ в състава си мляко, „СЕРДИКА – 91“ ЕООД, гр. Добрич;
 • Обект за производство на саламурени сирена, “АМУРА-МИЛК” ЕООД, гр. Аксаково – ПРОЕКТ;
 • Обект за производство на топени сирена “К17-В9” ЕООД, с. Равна гора, обл. Варна,;
 • Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти по НАРЕДБА № 26 от 14.10.2010 г. ЧЗП – Виктор Николаев Узунов”, с. Доброглед, „ОВЧАРНИКА“, обл. Варненска;
 • Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти по НАРЕДБА № 26 от 14.10.2010 г., ЗП – НЕДЕЛЧО ВЪРБАНОВ НЕДЕВ, с. Осенец, общ. Разградска;
 • Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти по НАРЕДБА № 26 от 14.10.2010 г., ЗП „РАДОСТИН ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ”, с. Ловчанци, общ. Добрич Селска;
 • Обект за преработка на овче мляко и производство на млечни продукти по НАРЕДБА № 26 от 14.10.2010 г., „БГ ЕКОФАРМА“ ООД, с. Разделна, общ. Белослав;
 • Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти по НАРЕДБА № 26 от 14 октомври 2010 г., ET “ЛИМАН-8-ЕЛИНА КОЛЕВА”, с. Вранино, общ. Каварна – проект;
 • Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти по НАРЕДБА № 26 от 14 октомври 2010 г., ЕТ „ЦАНКОМЕРС – ЦАНКО ЦВЯТКОВ“, с. Водица, обл. Варна;
 • Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти по НАРЕДБА № 26 от 14 октомври 2010 г., ЕТ „ИВОНА – ДИМИТЪР НЕНЧЕВ“, с. Водица, обл. Варна;
 • Обект за преработка на мляко и производство на млечни продукти по НАРЕДБА № 26 от 14 октомври 2010 г., ПЕТЪР ДИМИТРОВ БОНЕВ, гр. Добрич.
error: Content is protected !!