Кухни-майка, детски кухни и др.

 • Обект тип кухня-майка (кетъринг) „РЕД ПЕПЪРС“ ЕООД, гр. Варна;
 • Обект тип кухня-майка „FANCY KITCHEN“, „КОРЕКТ ГРУП КЕТЪРИНГ“ ООД, гр. Варна – преустройство;
 • Кухня за кетеринг „ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ“, гр. Варна, ж.к. „Младост“;
 • Комплекс за приготвяне и предлагане на храна – кухня-майка и ведомствено заведение за хранене с разливна кухня „ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ“, гр.
 • Пловдив – преустройство;

 • Кетеринг кухня за бордни храни на авиокомпании, „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД, „Летищен комплекс“, гр. София;
 • Обект за производство на кулинарна продукция – кухня-майка МАКАО, „МИ-12“ ООД, с. Яребична;
 • Детска кухня „VIP bebe“, Просперити Варна-1 ООД, гр. Варна – преустройство;
 • Кухня-майка за кетеринг и реализация от място, ЕТ „ЕР-КА-3 – РУСИ КОЛЕВ“, гр. Добрич;
 • Обект тип „кухня-майка“ (кетъринг) с реализация и на място, „ТОПАЛОВИ 2011“ ООД, гр. Варна;
 • Обект за производство на кулинарна продукция тип кухня-майка, „ГРЕЙС ТРЕЙД“ ЕАД, „ДАР-СД“ ООД, гр. Аксаково;
 • Кухня-майка „ХЪШОВЕ“, гр. Варна – преустройство;
 • Кухня-майка с ресторант за реализация и на място, към „ВИЛА МАРЦИАНА“, с. Падина, „САУТИЙСТ ДЕЙТАБАНК“ ЕООД;
 • Обект за производство на кулинарна продукция – кухня-майка, МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ – ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, гр. Добрич;
 • Кухня-майка към Център за социални услуги за района на с. Нова Камена, община Тервел;
 • Кухня-майка към Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий, Община Тервел, с. Коларци;
 • Обект тип кухня-майка (кетъринг) „АН ГРУП БГ“ ООД, гр. Варна – преустройство;
 • Кухня към Социален комплекс за стари хора, гр. Шумен;
 • Кухня-майка за детско хранене към детска градина, кв. Кремиковци, гр. София – проект;
 • Кухня за детско хранене към детска градина, кв. Сеславци, гр. София – проект;
 • Кухня за детско хранене към детска градина, с. Долни Богров, обл. София-град – проект;
 • Детска кухня, „ПЕТЛЬОВДЕН“ ЕООД, с. Бранище, общ. Добричка;
 • Ученически стол с разливна кухня в сградата на СОУ „Васил Левски“ – филиал, гр. Девня.
error: Content is protected !!