Нестандартни обекти

  • Предприятие за култивиране и обработка на микроводорасли „Спирулина“, “БИОИНОВЕЙТИВ” АД, с. Господиново, обл. Варна;
  • Сграда за приготвяне на течна хранителна среда, Сграда за инокулация и култивация с фотобиореактори и зона за култивация с басейни към Предприятие за култивиране и обработка на микроводорасли „спирулина“, “БИОИНОВЕЙТИВ” АД, с. Господиново, обл. Варна – проект
  • Цех за обработка на микроводорасли към Предприятие за култивиране и обработка на микроводорасли „спирулина“, “БИОИНОВЕЙТИВ” АД, с. Господиново, обл. Варна – проект;
  • Обучителен и демонстарционен комплекс към Центърът за иновации в кулинарния бизнес, Институт за Кулинарни Изкуства при ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, гр. Варна, ул. „Оборище“ №13;
error: Content is protected !!