Ведомствени столове, училищни столове, студентски столове

  • Обект за столово хранене, в сградата на АГ (СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна), гр. Варна, бул. Цар Освободител – проект;
  • Студентски стол към Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов”- Варна, „QUANTUM SATIS“, гр. Варна – преустройство;
  • Обект за столово хранене към сградата на АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД – клон Севлиево, гр. Севлиево;
  • Обект за столово хранене към „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД, „Летищен комплекс“, гр. София;
  • Обект за столово хранене, в сградата на „Девня Цимент“, гр. Девня, „ХЕПИ ЛЕЙДИ“ ЕООД;
  • Обект за столово хранене към сградата на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, гр. Варна, бул. Владислав Варненчик – преустройство;
  • Столова с кухня за раздаване на готова храна и смути-зона към „Медико дентален център“, „МДЦ СУИС ДЕНТАПРАЙМ“ ЕООД, гр. Варна;
  • Обект за столово хранене, в сградата на „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп, „ХЕПИ ЛЕЙДИ“ ЕООД;
  • Обект за столово хранене към завод „СТАРТ“, гр. Добрич;
  • Обект за столово хранене към Административна сграда, „РЕГИСТЪР.БГ“ ООД, гр. Варна, ул. „Христо Самсаров“;
error: Content is protected !!