Други обекти

  • Предприятие за производство на боза, гр. Добрич;
  • „ВИНАРСКА ИЗБА за преработка до 50 000 кг. грозде”, гр. Игнатиево;
  • Цех за бутилиране и стареене на вина, разширение на „Винарска изба – Варна“, с. Ген. Кантарджиево;
  • Предприятие за производство и опаковане на хранителни добавки, с. Стефаново;
  • Обект за производство на лед за хранителни цели и за замразяване и съхранение на риба и морски животни, гр. Варна, „ДИНГ БГ“ ООД.
  • Обект за съхранение и реализация на храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, „АНИМАЛИЯ“, гр. Варна;
  • Очна клиника, гр. Шумен;
  • Очна клиника „Св. Петка“, гр. Варна.
error: Content is protected !!