Складове за търговия с хранителни стоки и др.

 • Склад за търговия на дребно с храни от животински произход „Хепи Лейди“, гр. Варна;
 • Обект за съхранение и търговия с храни от животински и неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение при контролирана температура, Хепи Лейди ЕООД, с. Яребична;
 • “Обект за съхранение и търговия с продукти от животински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура – яйца и яйчни продукти ”, с. Бенковски;
 • Хранителен склад за търговия на едро „Юкон-Богданов“, гр. Варна, ЗПЗ;
 • „Склад на стоки под митнически контрол“, гр. Девня;
 • „Склад за съхранение и реализация на храни от животински произход, за които се изискват условия на съхранение с контролирана температура“, гр. Вълчи дол;
 • „Склад за търговия на едро с плодове и зеленчуци, консерви плодови и зеленчукови“, гр. Варна;
 • Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход „Органик Традишънс“, гр. Варна
 • Склад за търговия на едро с продукти от животински и неживотински произход „Милки Груп Био“
 • Склад за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински произход за „Фронери България“
 • Склад за търговия на едро с хранителни добавки, гр. Варна
 • Склад за съхранение и разфасоване на храни от животински произход – млечни продукти, с. Тополи, общ. Варна;
 • Склад за плодове и зеленчуци, гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1
error: Content is protected !!