Предприятия за производство на сокове, плодови и зеленчукови консерви и др.

  • „Обект за производство на консерви“, с. Страшимирово;
  • „Обект за производство на белени и опаковани картофи“, с. Чернево;
  • „Обект за производство на студено пресовани сокове“, с. Блъсково;
  • Цех за производство на зеленчукови туршии, с. Звездица;
  • Предприятие за производство на консерви, с. Петрово, общ. Сандански;
error: Content is protected !!