Млекопреработвателни предприятия (мандри)

  • „Обект за производство на млечни продукти“, с. Доброглед;
  • „Обект за производство на имитиращ продукт, съдържащ в състава си мляко“, гр. Добрич;
  • „Обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма”, с. Болярци.
error: Content is protected !!