Кухни-майка, детски кухни и др.

  • Обект тип кухня-майка (кетъринг) с реализация „Ред Пепърс“, гр. Варна;
  • Обект за производство на кулинарна продукция – кухня-майка „Макао“, с. Яребична;
  • Кухненски блок и стол към МБАЛ Балчик“, гр. Балчик;
  • Кухня-майка „VIP Bebe“, гр. Варна;
  • Кухня-майка „Хъшове“, гр. Варна;
  • Предприятие за производство на кулинарна продукция тип „кухня-майка“, гр. Мартен;
  • Обществена кухня за социално слаби граждани, гр. Вълчи дол, стопанисван от „Домашен социален патронаж“;
  • „Вегетарианска кухня-майка с кетъринг“, БГ Агро, гр. Варна;
  • „Детска кухня“, гр. Варна, район Бриз.
error: Content is protected !!