Ведомствени столове, училищни столове, студентски столове

  • „Студентски стол към Медицински Университет“ към бл. 35, гр. Варна, ул. „Петър Райчев“;
  • Студентски стол „Quantum satis“ към МУ, гр. Варна;
  • Стол с разливна кухня към „Витте Аутомотив България“, гр. Русе
error: Content is protected !!