Други обекти

  • Дом за възрастни хора / Кухня за раздаване на храна/, с. Калоян