За нас

„Глобал Консулт РА“ ЕООД  е приемник и продължител на дейността на „Глобал консулт“ ООД, създадена през 2006 г.

Запазен е основният предмет на дейност – изготвяне на инвестиционни проекти по част Технология в областта на Хранително-вкусовата промишленост (ХВП) и общественото хранене и изготвяне на Системи за самоконтрол на обекти, свързани с производството на храни и търговията с хранителни стоки.

Допълнително предоставяме консултации в областта на хранителните технологии и приложимото законодателство.

Нашата мисия

Мисията ни е да подпомагаме инвестиционния процес, а доволния клиент е най-голямото удовлетворение

Нашата цел

Целта ни е да покажем на българския инвеститор, че е по-добре първо да се помисли и след това да се действа, както и да се търсят решения за подобрение “оздравяване“ на вече реализирани обекти с неудачни резултати в следствие на недобро планиране.

„Три пъти мисли, един път гради.“

Много по-лесно е да местиш предмети и стени с молив на хартия или на компютърния екран с помощта на съвременните технологии, отколкото в действителност да преместваш стени, врати, инсталации и оборудване. 

Непрекъснатият контакт с клиенти и техните изисквания неизбежно разширяват нашите знания и опит.

Екип

Управителят на фирмата – инж. техн. Рафаел Рафаилов, е със завършено висше образование в Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив (тогава ВИХВП), степен „магистър“, специалност: „Технология на млякото и млечните продукти“, с повече от 12 години стаж в ХВП. От тях 3 години като оператор на линия за производство на сладолед във водеща в бранша фирма и 9 години като ръководител и главен технолог на голяма фирма за млечни продукти с производство в гр. Добрич. Следващите две години е ръководител на сервиза към фирма за доставка на технологично оборудване за заведения за обществено хранене.

Инж. техн. Рафаел Рафаилов е член на КИИП Варна от 2005 г. с пълна проектантска правоспособност и от тогава в пряката си дейност работи като проектант по част Технология. Преминал е обучение в множество курсове във връзка с европейското законодателство свързано с безопасността на храните, НАССР-системи и др. Притежава сертификат – „експерт“ по европейско техническо законодателство от курс на ТЮВ Рейнланд.

Останалите членове на екипа са също със завършено висше образование, подходяща квалификация и опит.

Допълнително при необходимост разчитаме на съдействие от колеги-специалисти в съответните области, защото разнообразието при производството на храни е много голямо, а един човек не може да знае всичко.

Използвайте пълния капацитет на обекта си!

Свържете се за консултация

Контакти
error: Content is protected !!